Puasa

Agama Islam adalah¬†agama samawi terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Agama Islam bersifat universal dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan kedudukan manusia di hadapan Tuhan. Tetapi juga memberikan tuntutan bagaimana manusia berhubungan dengan …

Puasa Selengkapnya »