Persiapan Sekolah Adi Wiyata Kota Metro


Setelah ditetapkan menjadi calon sekolah Adiwiyata Kota Metro sejak bulan Juli lalu dengan SK Wali Kota Metro Nomor : 31/KPTS/LTD-9/2014 tentang Penetapan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri, Nasional, Provinsi dan Kota Metro tahun 2014 , maka SDIT Wahdatul Ummah Metro segera mempersiapkan diri. Rencana Penilaian Sekolah Adiwiyata Kota Metro dilaksanakan pada bulan Juli 2015. Beberapa persiapan dilakukan seperti memperbaiki dan mengumpulkan kembali perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dan memperbanyak karya-karya berkaitan dengan lingkunngan hidup.
Untuk memantapkan dan cek kesiapan  penilaian adiwiyata SDIT Wahdatul Ummah Metro mengadakan rapat konsilidasi seluruh Komponen sekolah guru karyawan pada tanggal 3 dan 4 Januari 2015 dengan membahas urgensinya sekolah Adiwiyata sekaligus bersama-sama menanam bungan dan tetumbuhan yang digunakan untuk merimbunkan sekolah.
Sedangkan sosialisasi kepada siswa  tentang persiapan adiwiyata secara bertahap dilakukan oleh tim sukses Adiwiyata.

Berikut adalah susunan Tim Sukses Sekolah Adiwiyata Kota Metro SDIT Wahdatul Ummah Metro :

Lampiran 1:
SK Kepala SDIT Wahdatul Ummah Metro
Nomor                    : 012/SK/SDIT.WU/I/2015
Tanggal                   : 03Januari 2015
Susunan Tim Suksesi Program Adiwiyata Sekolah
Dan Uraian Job Discription
SDIT Wahdatul Ummah Metro
TP.2015-2016
1.  Penanggung Jawab                                                              : Kepala Sekolah SDIT WU ( Amar Fatkhalloh, S.Pd.I)
2.  Ketua                                                                                     : Agus Mushodiq, S.Pd.I
3.  Sekretaris                                                                             : Dwi Puji Astuti, S.Pd.I
4.  Bendahara                                                                            : Perwita Sari, S.Pd.I
5.  Koord. Lapangan                                                                 : Rias Ferriansyah, S.Pd.I
6.  Koord. Portofolio                                                                : Fitriya Ningsih,S.Pd.I
7.  Koordinator Pokja-Pokja :
              a.        Pokja Taman Kelas 1,2                                             :  Sri Hidayati, S.Pd.I                        Wiwin Oktaviani, S.Pd.I
                                                                                                     :  Nining Ariani, S.Si                         Haspiati, S.Pd
                                                                                                    :  Siam Mei Yanti,SE.I                       Siti Kholifah, S.Pd.I
              b.       Pokja Taman Kelas 3,4                                             : Sri Haryani,S.Pd                             Hastuuti Rahayu, S.Pd.I
                                                                                     : Siti Aisyah,A.Md                            Latifah, S.Pd.I
              c.        Pokja Taman Kelas 5,6                                             : Tri Moelyantini,S.Pd.I                   Septi Arianingsih, S.Pd
             d.       Pokja Toga                                                                  : Utari, S.Pd                                       Perwita Sari, S.Pd.I
             e.       Pokja Kebun                                                              : Dwi Ovita Sari,S.Pd.I                      Lia Lusiana, S.Pd.I
             f.         Green House                                                             : Dwi Ovita Sari,S.Pd.I                      Sri Purwaningsih, S.Pd.I
             g.        Komposting                                                                : Mustakim,S.Kom.I                          Sudiro, S.Pd.I
             h.       Daur Ulang Sampah Plastik                                      : Riana Utami,S.Pd.I                         Eny Isnaini, A.Md
              i.         Daur Ulang Sampah Kertas                                      : Eka Adinia, S.Pd                             Bella Juliza Arif, S.Pd.I
              j.         Sarana Prasarana                                                      : Syarifuddin, S.Pd.I
              k.        Kebersihan Lingkungan                                           : M. Nur Hilal, S.Pd.I
              l.         Kebersihan Kamar Mandi                                        : Ahmad Burda                                 Lasimin, A.Md
             m.      Kader Kesehatan Remaja                                        : Vivi Pravitasari,S.Pd.I                    DianHasna,S.Pd.I
             n.       Kantin Sehat                                                              : Juliani Sipitri, S.Pd.I                       Parini, A.Md
             o.       Kreatifitas Boga                                                         : Fera Syeliani,S.Pd                          SriPurwaningsih, S.Pd.I
             p.       Posterisasi                                                                  : Emilia, SE
            q.       Mading                                                                       : Evyana, S.Pd.I                                 Endah Isnaintri, S.Pd
            r.        Kerohanian                                                                : Uswatun Hasanah, S.Pd.I
            s.        Polisi Lingkungan Sekolah                                       : M. Guntur Ageng P, SH.I              Naniatul Fauzah, S.Si
            t.        Dokumentasi                                                             : Adri Yusro, S.Pd.I                           Ahmad Nurwahid, A.Md
Ditetapkan di     : Metro
Pada Tanggal     :5 Januari 2015
Kepala SDIT Wahdatul Ummah Metro
 dto
Amar Fatkhalloh, S.Pd.I
Tembusan disampaikan kepada ykh :
       1.     Ketua Yayasan Wahdatul Ummah Metro Cq. Bidang Pendidikan
       2.     Ketua Komite SDIT Wahdatul Ummah Metro
       3.    Yang bersangkutan

 4.  Arsip

Berikut adalah kegiatan foto-fotonya : 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *